10 mars: Kursstart – Cirkulära affärssteg

Välkommen små- och medelstora företag till vår kunskapsserie om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi.

Genom att delta så får ni kunskap och insikt om den cirkulära ekonomins affärspotential, inte minst på lång sikt, genom att ni lärt er om det cirkulära systemet, cirkulära affärsmodeller och strategierna samt blivit motiverad att själva börja ta vara på affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Kunskapsserien består av 6 steg samt ett avslutande finalsteg.

Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi (digitalt)
Steg 2: Circula – en kreativ workshop (fysiskt möte i Skåne)
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag (digitalt)
Steg 4: CAT-scan, Circular Assessment Tool (digitalt)
Steg 5: CBMC – Om cirkulär affärsmodellering (digitalt)
Steg 6: Cirkulär upphandling (digitalt)
Finalsteg: Cirkulär målsättning (digitalt)

Välkommen att läsa mer och anmäla dig på den här sidan.

Fler event