Fem roliga projekt på temat ”Närmiljö som lärmiljö” har fått 2020 års stipendier!

Här presenterar vi stipendiaterna som valdes av styrelsen i början av året: Emiliaskolan i Höör, Kobjers förskola i Lund, Mellersta förstadsskolan i Malmö, Sofiaskolan i Simrishamn och Marietorps naturskola i Ystad!

Emiliaskolan i Höör. Bilden ovan är från uppstarten av Emiliaskolans projekt Naturliga kretslopp och odling. Genom odling vill skolan få eleverna intresserade av naturliga kretslopp och kommer att kompostera, bygga sin jord och odla egen mat. Arbetet kommer gå in i flera olika ämnen, bland annat hem- och konsumentkunskap samt engelska och svenska. Odlingen i pallkragar är starten på något större, där en ätbar skolgård med bland annat fruktträd och bärbuskar är slutmålet.

Kobjers förskola i Lunds kommun kommer i projektet Natur parkour att tillsammans med barnen bygga en hinderbana där barnen tränar sin kreativitet, grovmotorik, koncentration, problemlösning, gemenskap och rörelseglädje. Hinderbanan kommer att vara flexibel och ska kunna förändras efter lust och behov.

Mellersta Förstadsskolan i Malmö skapar projektet Utomhusfritidsgård. Projektet drivs ämnesintegrerat men med fokus i matematikundervisningen. Eleverna ska bygga en modell i kartong med vissa kompletterande delar som ritas upp digitalt och hämtar inspiration från andra platser runtom i Malmö.

Sophiaskolan i Simrishamn ska i sitt projekt Lekplatser för fisk lägga ut sand och skapa lekplatser för fiskar, engagera markägare och skapa uppmärksamhet kring på vilken inverkan jordbruksmark och samhällen har på Östersjön. Projektet kommer presenteras på Stenshuvud Naturum.

Marietorps Naturskola i Ystad vill genom projektet Globala lådan minska tröskeln för lärare att våga ta steget ut i sin närmiljö och utforska den tillsammans med eleverna. I Globala lådan kommer det att finnas färdiga lektionspaket så att elever och lärare kan sätta igång direkt. Innehållet i Globala lådan anpassas till elever i åk 4-6 och innehållet ska kunna fungera på vilken plats som helst i närmiljön.

Vi säger grattis och stort lycka till! Vi hoppas kunna göra lite uppdateringar på vår stipendiesida vartefter projekten framskrider under året.

Fler event