6 September: Välkommen på workshop!

Välkommen på workshop: Kommuner och företag i samverkan för en cirkulär ekonomi

För att vi ska lyckas i omställningen till en cirkulär ekonomi så behöver vi jobba tillsammans och sektorsövergripande. Därför bjuder Cradlenet Syd, Nätverket för förebyggande av avfall hos Hållbar Utveckling Skåne och projektet Greater Bio via Sustainable Business Hub nu in till en workshop där offentlig och privat sektor kan mötas och diskutera behov och lösningar.

När: Tisdagen 6 september, kl 09:00 – 12:00
Var: Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Sista anmälningsdag 25 augusti – anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/193444

Temat för workshopen är hur företag och kommuner kan samverka för en cirkulär ekonomi och minskat/reducerat avfall, och frågorna vi ställer oss är:

  • Hur kan vi hjälpas åt att koppla ihop rest-/materialströmmar – den enes ”avfall” den andres råvara?
  • Hur genomförs upphandlingar för att öka cirkulär produktdesign och återtag av produkter samt premiera cirkulära affärsmodeller?
  • Hur kan vi tillsammans öka förståelsen för cirkulär ekonomi hos invånare/kunder – de val man gör påverkar vad som produceras och hur mycket avfall det blir?

 

Program:

  1. Deltagarna – Vilka är ni?
  2. Förebyggande av avfall: Vi måste bli mer resurssmarta, Maria Larsson, Marla miljödialog
  3. Cirkulära affärsmodeller i en hållbar ekonomi, Marja Boström, Hållbar Utveckling Skåne
  4. Goda exempel från projektet Greater Bio, Jenny Bengtsson, Sustainable Business Hub
  5. Problematik och lösningar – Gruppdiskussioner
  6. Nästa steg – Gemensam diskussion

 

Dagen är delfinansierad av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vid frågor kontakta Marja Boström, marja.bostrom@hutskane.se eller Maria Larsson, maria.larsson@miljodialog.se

Fler event