28 September: Konferens kring offentliga byggnader som föregångare i den gröna omställningen

Offentliga byggnader är ett område där det krävs åtgärder om vi ska kunna uppnå klimatmålen. Vi kan förvandla miljontals tegelstenar, ventilationsrör och ledningar till en scen för grön omvandling. Nu bjuder vi på Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Gate 21 in er som arbetar med offentliga byggnader till en konferens som ska hjälpa er att förstå hur omställningen kan genomföras.

Offentliga byggnader utgör ramen för de flesta människors liv med en rad olika tjänster och välfärdstjänster. Det är där våra barn går i skolan, där du går till jobbet, spelar badminton eller får hjälp med att söka jobb. Men offentliga byggnader medför hög energiförbrukning, hög materialanvändning och därmed höga koldioxidutsläpp.

Konferensen markerar slutet på samarbetsprojekten Databaserad energistyrning i offentliga byggnader och Circular builders, där ett 20-tal svenska och danska kommuner aktivt förändrar och utvecklar sina byggnader. Dagen anordnas i samarbete med Energiforum Danmark och WE BUILD DENMARK.

Välkommen till en dag då vi bjuder in våra deltagande kommuner att dela med sig av sina konkreta insatser och goda exempel, så att vi alla kan inspireras till att göra våra offentliga byggnader ännu mer klimatvänliga. En dag för att både granska och hylla de offentliga kvadratmeterna.

Dagens program

09.00 Välkomna!

09.20 Hur vi måste agera för att offentliga byggnader ska hjälpa oss att nå klimatmålen

Även om offentliga byggnader endast utgör en liten del av det totala byggnadsbeståndet i Danmark spelar den offentliga sektorn en viktig roll med ett politiskt mandat. Den utgör kontakten med medborgarna och är en stor aktör på marknaden. Detta innebär att den offentliga sektorn kan visa vägen mot ett hållbart byggnadsbestånd. Här kommer ett exempel på hur våra kollektivt ägda byggnader kan användas för att uppnå klimatmålen.

Per Heiselberg, klimatrådets expert på byggnader och professor vid Aalborgs universitet.

09.40 Holistisk portföljhantering i en politiskt styrd organisation. Är det möjligt?

I nordöstra Skåne har en liten landsbygdskommun lyckats få politiskt stöd för att arbeta med byggnader som en ekonomisk tillgång. Detta har inneburit att en stor eftersläpning i underhållsarbetet har eliminerats och att en investering på 780 miljoner kronor har gjorts. Ett modigt och unikt beslut för en kommun med endast 13 000 invånare, som kan inspirera andra att skapa ett ekonomiskt och klimatmässigt uppsving för hela kommunen.

Anders Edwall, chef för den tekniska enheten, Osby kommun

10.00 Återvinningsmagi sätter människan i fokus

Cirkulära byggmaterial minskar inte bara koldioxidförbrukningen och resursslöseriet, de bär också på en historia och möjliggör anknytning och affektionsvärde. I Helsingborg har magi skapats för ett antal barn som har ingått i byggandet av en ambitiös ny cirkulär förskola. Hör hur den här skånska kommunen har arbetat med inkludering och användarinflytande i kombination med andra tekniska och juridiska utmaningar.

Anna Olsson, projektledare, fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad

10.15 Paus

10.35 Frontrunners berättar

Här bjuder vi in våra kommunala förebilder på scen. Vi får höra guldkorn från ett antal kommuner på två teman: 1) upphandling och 2) förändra användarnas, anställdas och politikernas inställning. Varje frontrunner kommer att ta med sig en utvecklingsfråga som kommer att diskuteras i minisessioner efteråt. Det kommer att finnas gott om tid för att dela med sig av kunskap och ställa frågor.

12.00 Lunch

13.00 Breakouts:

Vi delar upp oss i tre mindre grupper för att diskutera något av följande ämnen:

  1. Hur kan vi energihantera kommunala byggnader bättre med hjälp av data?
  2. Kan den offentliga sektorn vara en föregångare när det gäller att integrera hållbar verksamhet i planeringsfasen av en byggnad?
  3. Just do it – vad händer när kommuner börjar bygga cirkulärt?

14.15 Paus

14.30 Silo-hopping

All förändring kräver förhandling, inte minst för att klimatförändringslösningar ska ses som en vinst för alla inblandade inom kommunens olika avdelningar, eller ”silos”. Här bjuder vi in ett antal kommunala chefer för att utforska problem där upphandling, material-, data- eller energikrav ställs mot varandra och där den offentliga sektorn utmanas. Tillsammans ska vi ge dem modet att ta steget och se saker från andra sidan, eller den andra silon.

15.20 Tack för idag!

VEM KAN DELTA?

Dagen riktar sig till alla som arbetar med offentliga byggnader – från driftspersonal och energikonsulter till miljöpersonal, byggnadskonsulter, arkitekter och fastighetsförvaltare – inklusive företag, universitet och myndigheter.

PRAKTISK INFO

  • När: 28 september 2022 från 09:00 till 15:30.
  • Var: Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund.

För tågresenärer från Sverige: Åk till Köpenhamn H och byt därefter till S-tåg mot Høje Taastrup.

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är måndagen den 26 september.

Frågor?
Kontakta: Karolina Huss, projektledare, Gate 21
Telefon: +45 427 7143
Mail: karolina.huss@gate21.dk

Fler event