21 juni: Stormöte – var med och påverka Skånes cirkulära arbete!

Sedan snart ett år tillbaka har Sverige en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne har påbörjat ett förstudiearbete för att ta reda på intresse, förutsättningar och incitament för att aktörer i Skåne tillsammans tar fram en regional handlingsplan för ett cirkulärt Skåne. 

Den 21 juni kl 9–11 bjuder vi in till stormöte för att samla in synpunkter kring vad som är viktigt att få med i det kommande arbetet. Frågor vi kommer diskutera är till exempel:

  • Vad skulle en regional handlingsplan kunna bidra med för att främja din
    organisations cirkulära omställningsarbete? 
  • Vilket övergripande mål bör en cirkulär handlingsplan för Skåne innehålla?
  • Vilka är knäckfrågorna/utmaningarna/målkonflikterna i den cirkulära
    omställningen i Skåne?

 

Stormötet sker digitalt och synpunkter kommer samlas in via Menti och möteschatten.

Vi är intresserade av ett så brett deltagande som möjligt så sprid gärna vidare information om mötet till andra du tror kan vara intresserade. 

Anmälan görs via den här länken.

Fler event