Dialogmöte

  1. Evenemang
  2. Dialogmöte

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Dialogmöte: Circular Electrical Vehicle Chargers (EVCs)

Inom ramen för projektet BRINC bjuder vi in till ett dialogmöte med Parkering Malmö för att presentera och diskutera befintliga lösningar och lösningar under utveckling för Circular Electrical Vehicle Chargers (EVCs). Parkering Malmö (P-Malmö) planerar under sin nästa upphandling att köpa nästan 200 EVC och under de kommande åren planerar att köpa 2 000-3 000 […]