Dialogmöte

  1. Evenemang
  2. Dialogmöte

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Dialogmöte: Circular Electrical Vehicle Chargers (EVCs)

Inom ramen för projektet BRINC bjuder vi in till ett dialogmöte med Parkering Malmö för att presentera och diskutera befintliga lösningar och lösningar under utveckling för Circular Electrical Vehicle Chargers (EVCs). Parkering Malmö (P-Malmö) planerar under sin nästa upphandling att köpa nästan 200 EVC och under de kommande åren planerar att köpa 2 000-3 000 […]

Dialogmöte: plast och cirkulär ekonomi

Digitalt på Teams

Welcome to a dialogue meeting on plastic and circular economy! The use or non-use of plastic is a “hot” topic and in many cases, it brings out emotions. The impact and challenges of plastic waste are well documented. By just doing a search on the topic on Google an avalanche of responses is triggered. As […]