Circula® workshop och spel

Circula® är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller där deltagarna också får träna på att vara företagsamma och innovativa med utgångspunkt från den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter. Perfekt att använda vid teambuilding, kompetensutveckling eller kickoff för en cirkulär satsning.

Kort om upplägget

Circula består av fyra moment: introduktion, inspiration, teamspel och pitch. I fokus står svenska cirkulära aktörer och deras affärsmodeller samt ett brädspel som representerar ett företag som utvecklar en affärsidé baserat på restresurser och överskott av olika slag.

Att genomföra en Circula workshop och spel tar ca 3,5−4 timmar inklusive förfriskningar.

Antal deltagare är minst 9 och max 25. Workshopen kan även ledas på engelska vid behov.

CirEko är officiell Sverige-representant för Circula®, vilket ägs av SYKLI, Finland, och har ”försvenskat” Circula genom att addera svenska cirkulära aktörer som goda exempel, hämtade från cirkulärasverige.se

Så bokas och arrangeras Circula

Circula genomförs i huvudsak på beställning av en organisation, exempelvis som en insats för sina medarbetare. Ibland arrangeras även Circula som en öppen- eller marknadsföringsaktivitet samt i projekt.

När ni som organisation beställer Circula nedan tar vi kontakt med er och tillsammans diskuterar vi bästa upplägg.

Circulas fyra moment:

Introduktion – Ett kunskapspass om cirkulär ekonomi som anpassas utifrån grupp och kontext. Kanske deltar en representant från ett företag som arbetar utifrån den cirkulära ekonomin.

Inspiration – Här får deltagarna lära sig mer om hur cirkulära affärsmodeller fungerar i praktiken genom att ta del av svenska aktörers cirkulära lösningar.

Teamspel – Deltagarna delas in i team som samlas kring varsitt spelbräde. Nu ska varje team idégenerera fram ett företag utifrån tilldelade resurskort och styrkekort. Steg för steg växer företaget fram.

Pitch – Circula avslutas med att varje team pitchar sin företagsidé för övriga deltagare.

Pris

För grupp upp till 25 personer: 28 000 kr exklusive moms,  lokal och förtäring.

Beställ Circula® workshop och spel

Utbildningen går att boka efter behov, fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi så snart vi kan!