Kick-off!

…för samverkansplattformen ”Upphandlingserfarenheter Skåne”. Efter återkommande önskningar om nätverkande så startar vi nu en samverkansplattform för upphandlare och hållbarhetsansvariga i kommunerna i Skåne.