Så bidrar vi till
hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skåne arbetar främst genom att initiera och driva projekt men även genom att anordna workshops och erbjuda föreläsningar för att sprida kunskap. Hållbar Utveckling Skåne ansvarar dessutom för tre nätverk som arbetar med cirkulär ekonomi, landskapsvård och förebyggande av avfall. Utöver detta tillhandahåller vi en rad verktyg som ska underlätta det praktiska arbetet med hållbarhet.

Agenda 2030

Vi arbetar strategiskt och operativt mot FNs utvecklingsmål Agenda 2030. Att integrera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har under många år varit föreningens riktlinje.

I följande Agenda 2030-mål finns föreningens grundvärderingar som vi vill ska genomsyra vår verksamhet:

Mål 4 – lärande om hållbar utveckling.

Mål 5 – jämställd representation i våra aktiviteter.

Mål 8 – intern arbetsmiljö, men även att arbeta för att bryta kopplingen mellan tillväxt och miljöförstöring.

Mål 10 – minskade klyftor i samhället.

Mål 16 – inkludering.

Mål 17 – sektorsövergripande samverkan