Workshop: Aktivt hopp

För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Genom att arbeta med kulturella uttryck och kreativa processer kan vi skapa handlingsförmåga och aktivt hopp. Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd bjuder […]

Workshop i exponentiell klimatomställning

Evenemanget är endast för medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne samt deltagare i projekten Ystadmodellen och Cirkulära affärssteg. Inom 30 år ska världsekonomin bli klimatneutral. Men den hållbara utvecklingen är fortfarande […]