Reels för klimatoro

Reels för klimatoro Projektet ”Reels för Klimatoro” syftar till att producera och sprida 15 korta filmer på plattformarna TikTok och Instagram. Dessa filmer är avsedda att stötta unga individer i […]

SCOPE

SCOPE Projektet Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, SCOPE, syftar till att minska kommuners Scope 3-utsläpp. Genom att analysera miljöpåverkan av olika inköpskategorier (klimatspendanalys) hittas de kategorier där effektivast förändringspotential […]

Policylabb för klimatanpassning

Policylab för klimatanpassning Biosfärområdet Storkriket sträcker sig mellan Eslövs kommuns södra delar och hela Lunds och Sjöbo kommun. Pågående klimatförändringar riskerar att påverka Storkrikets unika värden negativt, men med väl […]

ECONUT

ECONUT Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity During climate change, eutrophication and soil degradation conditions, the Baltic Sea region is facing the challenge of recovering and obtaining nutrients. The […]

Databaserad energistyrning (avslutat)

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader Projektet Databaserad energistyrning startades i april 2020 och avslutades i september 2022. I projektet har vi tillsammans med 17 partners, inklusive ett antal danska och […]