Hur konsumerar du hållbart?

Hur konsumerar jag hållbart, egentligen? Vi lever i ett konsumtionssamhälle som utnyttjar jordens resurser på ett ohållbart sätt som går över planetens gränser. Våra nuvarande konsumtionsbeteenden överskrider användningen av naturresurser […]