Logistik i cirkulära affärsmodeller

Bild med titeln på eventet, "Logistik i cirkulära affärsmodeller", samt loggorna för Hållbar Utveckling Skåne, Cradlenet Syd och CSR Skåne

Välkommen på nätverksträff med CSR Skåne och Cradlenet Syd! Cirkulär handel innebär nya flöden, till exempel återbruk och reparationer, som nuvarande logistiknätverk inte är designade för. Transformationen till cirkulära affärsmodeller […]