Urbanisland

Urbanisland AB arbetar med hållbar samhällsutveckling på strategisk nivå med fokus på städer, byar och öar. Utgångspunkten är en utveckling där ekonomin bygger sociala- och naturresurser. Urbanisland arbetar mycket med kommuner men även universitet och företag i Sverige, Europa och internationellt.