Trelleborgs kommun

Agenda 21-kontoret i Trelleborg arbetar för en ökad miljömedvetenhet bland kommunens verksamma samt för en hållbar utveckling av Trelleborgs kommun. Kommunen ingår i projektet Cirkulära Skåne.