Tomelilla kommun

Tomelilla kommun arbetar aktivt med omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. De ingick i det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.