Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. De bedriver hållbar resurshantering genom att omhänderta och förädla avfall till värdefulla resurser.