Sydvatten AB

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i Skåne. Tillsammans med kommunernas VA-organisationer driver Sydvatten skolprojektet Drick kranvatten.