Svalövs kommun

Svalövs kommun har ett antal miljömål som bland annat innefattar hållbara transporter, hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag och skydd av Skånes mark- och vattenresurser. De deltar även i projektet Fossilfria kommuner i Skåne.