Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet

Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet är ett av Sveriges största och mest lokala studieförbund. De har verksamhet i Skånes alla kommuner och samarbetar med ett flertal organisationer med inriktning på hållbar utveckling, landsbygd, funktionsnedsättning och kulturarv.