Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. I Malmö har man 8 000 lägenheter och i över 20 år har Stena Fastigheter arbetat med omtanke för människa och miljö, ett arbete som alltid utgår från platsens förutsättningar, behov och utmaningar. På Lindängen i Malmö driver man ett LONA-projekt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne.