Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

SLU bidrar med kunskap för att utveckla och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt. Här bedrivs forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för ett hållbart liv.