Skurups kommun

Skurups kommun är en del av nätverket för Förebyggande av avfall. De arbetar bland annat med att minska matsvinnet inom måltidsservice i kommunen.