Skånes Kärngårdsförening

Skånes Kärngårdsförening arbetar för ett mer hållbart Skåne och uppmanar till diskussion om hur vi ska lösa framtidens försörjning på ett fossilfritt sätt. De organiserar och godkänner skånska kärngårdar som ska stå för Öppenhet, Varsamhet och Framsynthet.