Sjöbo kommun

Sjöbo kommun är en av kommunerna som ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De ingick även i det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.