Simrishamns kommun

Simrishamns kommun arbetar kommunövergripande med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram som omfattar de tre perspektiven – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.