Sensus Skåne-Blekinge

Sensus Skåne-Blekinge är ett studieförbund som arbetar med perspektiven Livsfrågor, Mångfald och Globala frågor. De har folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne och Blekinge.