Resilient Regions Association

Resilient Regions Association har som fokus att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar. Helt enkelt ett mer resilient samhälle.