Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne har utställningar som berättar om Skånes olika sidor: staden, landskapet och filmen. De arbetar även med att bevara, utveckla och undersöka platser, byggnader och landskap i Skåne.