Region Skåne

Region Skåne har deltagit i ett flertal projekt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, bland annat Cirkulära Skåne, Rädda Maten Skåne och i utförandet av deras Handlingsplan för kemikalier 2017 – 2020.