Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun har en programhandling som redogör för det långsiktiga miljöarbetet inom kommunen. Programhandlingen behandlar bland annat områden som Hållbara Transporter, Hänsyn till sjöar och vattendrag, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbart energisystem.