Miljöpartiet de Gröna i Skåne

Miljöpartiet de Gröna i Skåne arbetar för ett mänskligare, klimatsmartare och miljövänligare Skåne. De prioriterar bland annat att bekämpa klimatförändringen, skapa en giftfri miljö samt arbetar för en ökad biologisk mångfald.