Marla Miljödialog

Marla Miljödialog är en miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation. Marla Miljödialogs specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.