Malmö universitet

Malmö universitet erbjuder hållbarhetsstudier med utgångspunkt från en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. De bedriver även forskning inom hållbarhetsstudier.