Malmö stad

Malmö stad är en del av projektet Cirkulära Skåne. De har också varit en del av nätverket GBIS, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne. Nätverkets mål var att stärka kommuners kompetens kring innovationsupphandlingar.