Lunds kommun

Lunds kommun är en av kommunerna som var med och ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De driver projektet Klimatneutrala Lund 2030 där en handlingsplan som kan bidra till en klimatneutral stad ska tas fram.