Lomma kommun

Lomma kommun ingick i projektet MILOU – Offentlig upphandling för hållbar utveckling. De ingick även i det regionala projektet Naturvårdssatsningen för att stimulera naturvårdsarbetet i Skånes kommuner.