Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas riksförbund är en partipolitiskt obunden intresse- och företagsorganisation inom de gröna näringarna. De gröna näringarna har en nyckelroll vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.