Landskrona kommun

Landskrona kommuns utgångspunkt är att utvecklingen i staden ska vara långsiktigt hållbar inom den ekonomiska- och sociala dimensionen men även i miljödimensionen.