Kvarnby folkhögskola

Kvarnby folkhögskola verkar i Malmö med omnejd och är ett rikstäckande distanslärcentrum. Skolan har en värdegrund, där miljö- och klimatfrågor intar en viktig plats. Inom vår verksamhet dominerar allmänna kurser, yrkeskurser och kurser i svenska, men på skolan finns också flera estetiska verksamheter och många samverkanskurser.