Kristianstads kommun

Kristianstads kommun är en av Skånes kommuner som driver lokalt Miljömålsarbete utifrån de Globala Målen. Kommunens strategiska färdplan pekar ut viktiga frågor, som stärkta ekosystemtjänster, fossilbränslefri kommunkoncern, rik natur och långsiktigt hållbara bostadsmiljöer.