Klippans kommun

Klippans kommun ingick i projektet MILOU- Offentlig upphandling för hållbar utveckling, ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling. De har även ett miljöprogram som ska utgöra en plattform för god miljö och hållbar utveckling i kommunen.