Kävlinge kommun

Kävlinge kommun ingick i det regionala projektet Naturvårdssatsningen för att stimulera naturvårdsarbetet i Skånes kommuner. Kommunen arbetar utifrån Agenda 2030 och de Globala målen för att uppnå ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.