Höörs kommun

Höörs kommun ingick i projektet MILOU- Offentlig upphandling för hållbar utveckling, ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling. Höörs kommun var en del av det regionala samverkansprojektet: Naturvårdssatsningen, för att stimulera naturvårdsarbetet i skånska kommuner.