Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstads ledord är närhet, öppenhet och jämställdhet. De är medlemmar i FN:s Global Compact som arbetar för hållbar utveckling utifrån de Globala Målen. De ingår även i PRME som är en plattform för utveckling av ansvarsfull och hållbar ekonomutbildning.