Höganäs kommun

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. Miljöhänsyn tas vid inköp och upphandlingar, vid nybyggnation och skötsel av kommunala fastigheter. Lärande av hållbar utveckling ingår även som en ämnesövergripande del i skolornas utbildningsverksamhet enligt läroplanen.