Helge å Model Forest

Helge å Model Forest arbetar för en hållbar landskapsutveckling i hela Helgeåns avrinningsområde. Model Forest är ett forum för delaktighet och samverkan mellan de som använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor.