Hässleholms kommun

Hässleholms kommun satsar bland annat på projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden, sprida kunskaper om naturen samt göra den tillgänglig. De erbjuder även energi- och klimatrådgivning för smartare energianvändning i kommunen.