Hållbart Byggande i Syd

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening vars syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning.